Article

Kasper Saunders Bang

Danske Regioner og Charlie Tango sætter strøm til den kunstige intelligens

Regionerne har netop offentliggjort en række AI signaturprojekter, der skal sætte skub i anvendelsen af kunstig intelligens inden for sundhedsvæsenet. Charlie Tango har hjulpet med at kvalificere ansøgningerne og givet input omkring projekternes værdi og løsningsmodeller.

Img 1

Kunstig intelligens, Artificial Intelligence eller slet og ret AI, har et kæmpe potentiale til at hjælpe virksomheder, institutioner og mennesker, og som verden bliver mere og mere datadrevet, har vi endnu kun set toppen af isbjerget.

Den offentlige sektor er et af de områder, hvor AI kan gøre en stor forskel, og det gælder særligt inden for sundhedsvæsnet. Det kan f.eks. være ved at hjælpe lægen med at diagnosticere sygdomme hurtigere og bedre, prioritere og analysere scanningsbilleder, optimere komplicerede behandlingsforløb, vurdere risiko for genindlæggelser, forudsige sygdomsforværringer for kroniske patienter eller belæggelsesgrader på hospitalsafdelingerne. Kunstig intelligens har med andre ord potentiale til at forbedre og optimere den offentlige service, men der er i dag få praktiske erfaringer med teknologien.

Det skal der laves om på nu. Danske Regioner og regionerne har netop præsenteret 6 nye AI Signaturprojekter, der skal give konkrete erfaringer med kunstig intelligens på sundhedsområdet. Formålet med projekterne er at støtte op om yderligere afprøvning, implementering og skalering inden for forskellige sundhedsfaglige specialer, og drage fælles nytte ud af den viden projekterne opnår. Hvordan påvirker AI-baserede beslutningsstøttesystemer arbejdsgangene på hospitalerne, hvilke barrierer støder projekterne ind i, og hvordan integreres AI-løsningerne med de eksisterende systemer til gavn for både patient og læge? Spørgsmålene er mange, og projekterne kommer til at levere en vigtig indsigt i fremtidens muligheder.

Img 2

Charlie Tango med i maskinrummet

Som et af de mest erfarne digitale konsulenthuse på AI-området har Charlie Tango spillet en vigtig rolle i hele processen. Danske Regioner ønskede i første omgang vores hjælp til at identificere potentielle AI-projekter på sundhedsområdet inden for særligt psykiatrien og radiologien. Efterfølgende har vi givet vores bud på hvilke projektforslag, der ville give bedst mening at forfølge og finansiere set i lyset af, at projekterne både skal skabe værdi for samfundet generelt samt give de mest relevante AI-erfaringer for sundhedsvæsnet.

Indsigt og data er nøglen til AI

Udviklingen og kvalificeringen af de regionale signaturprojekter er sket i et tæt samarbejde mellem Charlie Tango og sundhedsfaglige eksperter på hospitalerne. I første omgang kørte vi en række workshops med forskellige læger og sundhedsprofessionelle, der allerede har gang i en række innovative projekter og indsigt i de muligheder kunstig intelligens kan give.

Møderne gav os en god forståelse og indsigt i fagspecialisternes hverdag og hjalp os med at finde frem til de udfordringer og arbejdsgange, der har størst potentiale set med AI-briller. Hvor giver det mening at sætte ind? Hvad kan AI bidrage med i den konkrete situation? Har hospitalerne adgang til de rigtige data i forhold til at løse de ønskede problemer? Og hvis ikke, kan de få det? For uden nødvendige data, ingen AI.

På den baggrund kunne vi præsentere Danske Regioner for vores anbefaling af hvilke projektforslag, der var realiserbare umiddelbart og hvilke, der krævede mere benarbejde eller data.

Share

Be Creative.Master Technology.

+45 7022 1516 info@charlietango.dk