Gå til hovedindhold

Dansk Erhverv


En digital tilstedeværelse, der bringer medlemmerne tættere på

Ny visuel identitet & online-tilstedeværelse

Dansk Erhverv oplevede, at deres eksisterende og potentielle medlemmer havde begrænset viden om, hvilke relevante medlemstilbud, der eksisterede. Desuden var de selv udfordret af deres interne arbejdsgange, som gjorde det vanskeligt følge op på nye leads. De oplevede i øvrigt, at deres visuelle identitet ikke længere passede til det arbejde, de udførte, og den opfattelse, de havde af sig selv. Udfordringen lå altså i at opdatere Dansk Erhvervs digitale tilstedeværelse både indadtil og udadtil.

Ny positionering af en moderne organisation

Udviklingen af den nye visuelle identitet med logo og tone of voice, som understøtter Dansk Erhvervs ambition om at positionere sig selv som en moderne organisation, blev mulig igennem tilbundsgående analyser af Dansk Erhvervs selvforståelse med hjælp fra interne stakeholders. På baggrund af grundige analyser og kortlægning af målgrupper og brugssituationer, blev indholdet reduceret markant og struktureret med udgangspunkt i brugernes behov, adfærd og forståelse. Relevansen for brugernes blev øget og redaktørernes arbejde blev lettet.

En teknisk løsning der følge op på leads

For at lette de interne arbejdsgange integrerede vi blandt andet et onboarding-workflow i ClickDimensions. Det betyder, at det nu er nemt for den enkelte account manager i Dansk Erhverv at følge op på deres leads og styrke relationen til det potentielle medlem gennem et personaliseret dashboard. Løsningen er bygget på en robust Episerver-platform med integration til MS Dynamics. 

Denne proces har ikke bare transformeret vores digitale tilstedeværelse – den har også ændret vores mindset omkring hvordan vi servicerer vores medlemmer i dag

KontaktpersonDansk Erhverv