Gå til hovedindhold

Familieretshuset


Hjemmesiden, der udgør det trygge rum for familiesager

Plads til vanskelige følelsesmæssige situationer

Der var behov for ikke bare et, men to nye webuniverser – det ene henvendt til forældre, og det andet henvendt til børn. En af udfordringerne var, at de to digitale rum skulle tilpasses den ofte følelsesmæssigt vanskelige situation, som brugerne står i, når de har brug for Familieretshuset. Samtidig skulle løsningen tilpasses den omfattende omorganisering af sagsbehandlingen, som skiftet fra Statsforvaltningen medførte. Løsningen skulle være effektiv og moderne, og de to universer skulle henvende sig til henholdsvis børn og voksne med de behov, som disse to grupper har i forbindelse med svære situationer i familien.

En løsning baseret på omfattende behovs- og adfærdsanalyse

To centrale koncepter er et webunivers for børn og en selvbetjeningsløsning til indledende screening før en sagsbehandling. Begge fremstår i et roligt og imødekommende visuelt univers, hvor situationsbestemte flows sikrer at brugeren kun mødes af information, der er relevant i den aktuelle situation. Konceptet, der har fokus på genkendelighed og simpel komposition, blev til på baggrund af en omfattende behovs- og adfærdsanalyse, og den blev løbende kvalitetssikret gennem brugertests med målgrupperne. 

Effektiv og sikker håndtering af borgernes personfølsomme data

Begge webuniverser blev implementeret i en Umbraco-løsning, og vi forestod den tekniske implementering af selvbetjeningsløsningen (baseret på React.js og custom .NET-udvikling). Løsningen, som afgør den påkrævede visitationstype på baggrund af en række spørgsmål besvaret af brugeren, håndterer en specialudviklet screeningsmotor og lever op til meget strenge sikkerhedskrav i forbindelse med håndtering af borgernes personfølsomme data, der håndteres i screeningsprocessen. Faktorer, der har været med til at nedbringe sagsbehandlingen.