Gå til hovedindhold

MinSundhed


En app, der bringer borgerne tættere på deres sundhedsdata

At kommunikere forståeligt til mange forskellige borgere

Sundhedsdata er som udgangspunkt formidlet i lægefaglige termer, så det kan være ganske svært tilgængeligt, og det kan tage sig meget forskellige ud, alt efter hvor kompleks en sag, borgeren har. Og selvom transparens og tilgængelighed var overordnede formål med appen, er der informationer, som ikke bør modtages alene uden at tale med en fagperson. Det var udgangspunktet for opgaven med at skabe enkel og forståelig kommunikation til den meget brede målgruppe, som hele befolkningen udgør.

En app til hele Danmark, baseret på omfattende research

Appen benyttes af mange borgere hver dag, og under Corona-pandemien, hvor den blev benyttet til at se prøveresultater og Corona-pas, stod design og brugervenlighed virkelig sin prøve og den brugercentrerede tilgang til udviklingen kom til sin ret. Appen blev designet med afsæt i omfattende research af målgruppens behov og adfærd. Med udgangspunkt i de identificerede brugerprofiler og -scenarier, udviklede vi UX-strategi og koncept, som blev brugertestet og udgjorde udgangspunktet for det endelig design.

Co-creation og koordinering mellem flere parter

Udviklingen af appen foregik i tæt samarbejde mellem Charlie Tango, sunhed.dk og de tekniske partnere. Udover integration af viden og forankring af projektet i organisationen, var det tætte samarbejde nødvendigt for at nå den stramme deadline og lancere til tiden. Research, UX-strategi, koncept og design blev udført sideløbende med udvikling og indholdsproduktion, og der blev derfor lagt stor energi i co-creation og tæt koordinering mellem de forskellige fagligheder og aktiviteter.

Tidslinjen fungerer godt. Jeg kan nemt få et overblik over min graviditet med test og de undersøgelser jeg har været til.

Respondent ved brugertest