Event

Offentlig Innovation Lab Salon #1

Links

    Mail to Camilla Bartholdy

Tema

Hos Charlie Tango er vi passionerede digitale evangelister. Vi transformerer borger-rejser til digitale løsninger med det formål at hjælpe vores offentlige kunder med at udvikle verdens bedste borger services og løsninger.

Kunsten er ikke at udvikle løsninger, men at identificere, prioritere og lancere de rigtige løsninger. Det kræver en innovativ kultur i din organisation, og det vil vi gerne hjælpe dig med.

Vi inviterer dig og dine kollegaer fra den offentlige sektor til Charlie Tango Offentlig Innovation Lab Salon. Formatet er en roundtable diskussion, hvor formålet er at videndele og erfaringsudveksle Peer2Peer, omkring relevante emner, som du dealer med i din hverdag. 

Første Deep Dive handler om ’Etablering af en innovationskultur i større organisationer’.

Dagsorden

Kl. 08.30 - 08.45 Morgenmad og præsentationsrunde

Kl. 08.45 - 09.15 Deep Dive Oplæg / Etablering af Innovationskultur i større organisationer - Camilla Bartholdy, Director of Corporate Innovation & Entrepreneurship, Charlie Tango

Kl. 09.15 - 09.45 Peer2Peer erfaringsudveksling

Kl. 09.45 - 10.00 Opsamling

Registrering

Tilmelding foregår ved at sende en mail til Camilla Bartholdy, Innovation Director, på cba@charlietango.dk.

 

 

ENGLISH

Theme

At Charlie Tango, we are passionate about digital technology. We transform citizen travels into digital solutions to help our public customers develop the world's best citizen services and solutions.
 
The trick is not to develop solutions but to identify, prioritize and launch the right solutions. It requires an innovative culture in your organization, and that we want to help you with.
 
We invite you and your colleagues from the public sector to our Charlie Tango Public Innovation Lab Salon. The format is a roundtable discussion where the purpose is to share knowledge and experiences Peer2Peer on relevant topics you deal with in your everyday life.

First Deep Dive is about 'Creating an innovation culture in larger organizations'.

Agenda

8:30 – 8:45 Light Breakfast 

8:45 – 9:15 Deep Dive Presentation / Establishing an Innovation Culture in Large Organizations - Camilla Bartholdy, Director of Corporate Innovation & Entrepreneurship, Charlie Tango

9:15 - 9:45 Peer2Peer knowledge and experience sharing 

9:45 - 10:00 Round-off 

Registration

Registration is free, however, we do only have a limited number of seats, so registration is required. To be registered, please contact Camilla Bartholdy on cba@charlietango.dk.

Share